documents
  1. Statut Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisiepobierz
  2. Statut Przedszkola Samorządowego w Lelisiepobierz
  3. Koncepcja Pracy Szkoły na lata 2014-2019 pobierz
  4. Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników pobierz
  5. Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lelisiepobierz
  6. Wykaz dni galowych, wolnych od zajęć dydaktycznych, otwartych i wywiadówek w roku szkolnym 2019/2020pobierz
  7. Zarządzenie Wójta Gminy Lelis w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis na rok szkolny 2020/2021pobierz
  8. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowegopobierz Klauzula RODOpobierz