Takie były początki - rok 1962/63

Image

Image

Nauczyciele i dziatwa szkolna. Proszę się nie przestraszyć, ten budynek w głębi to nie szkoła, ale zabudowania gospodarcze. Budynek szkoły, obecny skansen, nie został ujęty na zdjęciu.


Rok 1966 - uczniowie pobierają już naukę w nowym budynku

Image

Image

Taki wygląd miała kiedyś sala nr 1.