Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Lelis za 2019 r. dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy Lelis pod adresem.
http://bip.lelis.pl/artykuly/101/sprawozdania-finansowe-za-2019-r

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Lelis za 2018 r. dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy Lelis pod adresem.
http://bip.lelis.pl/artykuly/78/sprawozdania-finansowe-za-2018-r

Sprawozdanie finansowe jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce za 2018 r. dostępne są na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Ostrołęce pod adresem

https://www.bip.powiatostrolecki.pl/plik,5864,tresc-sprawozdania.pdf