Szanowni Państwo
Polecam Państwa uwadze Poradnik dotyczący promocji zdrowia psychicznego młodzieży. Publikacja powstała w ramach zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy MEN/2019/DWKI/1235 z 16 września 2019 r. w ramach otwartego konkursu ofert „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych.” Zadanie publiczne sfinansowane zostało ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.


https://www.ore.edu.pl/2020/06/zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy-poradniki-dla-nauczycieli-i-rodzicow/


pedagog szkolny