Wsparcie potrzeb emocjonalnych i psychicznych dzieci oraz młodzieży, wspomaganie w nauce, bezpieczeństwo w sieci, ochrona danych osobowych to tematyka webinariów, które ruszyły 21 stycznia 2021 roku. Program ma na celu wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez przekazanie rodzicom i nauczycielom wiedzy przydatnej w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.
Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, konsultantami wojewódzkimi ds. psychiatrii i psychologii klinicznej, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało program „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”. Kierowany jest on do rodziców i nauczycieli. Celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w nauce w czasie zdalnej edukacji.


Zapraszamy do obejrzenia webinarów:

  1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii.  https://youtu.be/NaYgDCOaIi4
  2. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online.  https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ
  3. Młodzi użytkownicy internetu – wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku  w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, a czego się nie domyślam, czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie?   https://youtu.be/R544mFsClqk

pedagog szkolny
Aldona Gumkowska