• 01
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w terminie od 04.05-10.05.2021r.

ZAŁĄCZNIKI

Zarządzenie NR 0050.14.2021 Wójta Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis na rok szkolny 2021/2022.

Wniosek i klauzula RODO