• 01
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

kangurUczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie KANGUR MATEMATYCZNY. Konkurs odbył się 22 kwietnia 2021r. w formie zdalnej z powodu panującej pandemii Covid-19. Wśród uczniów biorących udział w konkursie w tej formie organizator konkursu nie przyznaje nagród, natomiast wskazani przez Koordynatora Szkolnego uczniowie otrzymują upominki.
Nasi uczniowie próbowali sił w czterech kategoriach:
Kl.2 Żaczek - 3 ucz.
1. Jakub Kacprzak
2. Bartosz Grala
3. Laura Niedźwiecka
Kl.4 Maluch – 4 ucz.
1. Szymon Biedrzycki
2. Wiktor Kobyliński
3. Zofia Pyskło
4. Marcelina Wołosz
Kl.6 Beniamin – 3 ucz.
1. Błażej Niedźwiecki
2. Maria Staniek.
3. Gabriela Majk
Kl.8 Kadet – 2 ucz.
1. Julia Szymczyk.
2. Izabela Krystian

kangur2Uczniom naszej szkoły, którzy wcześniej zadeklarowali chęć udziału, gratulujemy, że mimo panujących trudnych warunków podjęli się rozwiązania niełatwych zadań konkursowych oraz zachęcamy jeszcze większą liczbę uczniów do zabawy w przyszłym roku szkolnym!

KOORDYNATOR SZKOLNY KONKURSU:
Jolanta Olkowska