• 01
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

W piątek, 3 września 2021 r., nasza szkoła aktywnie włączyła się w akcję społeczną Narodowe Czytanie organizowaną przez Prezydenta RP od 2012 roku.

Głównym celem wydarzenia jest promocja czytelnictwa jako podstawowej formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł polskiej literatury oraz wzmacnianie kulturowej i narodowej wspólnoty Polaków poprzez dobór kanonicznych utworów.
Jak co roku odpowiedzieliśmy na zaproszenie CKBiS w Lelisie i wzięliśmy udział w zorganizowanym przez tę instytucję Narodowym Czytaniu „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.
Na sali widowiskowej CKBiS o godz. 10:00 zasiedli: wójt gminy Lelis, dyrektor CKBiS wraz z pracownikami oraz uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej i nauczyciele.
Podczas spotkania bibliotekarze podzielili się z uczestnikami wiedzą na temat ww. dramatu. Następnie dwie uczennice, dwie nauczycielki oraz dwie pracownice CKBiS odczytały przybyłym fragmenty dzieła Gabrieli Zapolskiej.

                       

Na zakończenie interpretatorki otrzymały z rąk wójta oraz dyrektor CKBiS pamiątkowe dyplomy, a wszyscy uczestnicy – zakładki z logo akcji.

 


Prezydent A. Duda zapowiedział, że w przyszłym roku czytane będą „Ballady i romanse” A. Mickiewicza.
Z pewnością znów weźmiemy udział w tym narodowym święcie wszystkich czytelników w Polsce.

(kb)

Fot: CKBiS; kb